BS_A2_klein
BS_A2_GROOT

Empel heeft uw hulp nodig!

Beste inwoner van Empel, Afgelopen weken was er veel onrust over de ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught. Met name over de schets van een alternatieve verbindingsweg rond de noordzijde van Empel.

Inmiddels blijkt dat deze variant - om meerdere redenen - is afgevallen, maar helaas is deze nog niet volledig uitgesloten. Om dit wel uit te sluiten willen we alle inwoners van Empel oproepen om een zienswijze in te dienen.

Samen bereiken we meer!


Uiteraard dienen wij als bestuursraad ook een zienswijze in. Des te meer bewoners, verenigingen, bedrijven, stichtingen, etc. hun zienswijze kenbaar maken, des te groter het effect. Om het eenvoudiger te maken hebben we een format ontwikkeld hoe je een zienswijze in kunt dienen, zie button onderaan deze tekst, deze kunt u downloaden en gebruiken. Tevens is hieronder ook de button te vinden om digitaal een zienswijze in te dienen.

Het indienen van zienswijze


Dien je zienswijze in voor 20 juli 2021 op de volgende wijze:

- Digitaal (voorkeur):
Zie onderstaande blauwe button

- Liever per post?
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. MIRT-verkenning A2 Deil-Vught
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Hulp nodig bij het invullen?


Wilt u hulp bij het schrijven van een zienswijze? Dan kunt u op 14 juli tussen 13:00 en 15:00 uur terecht in SCC d’n As, Asmunt 3 Empel.